24 באפריל 2013

חדר הבקרה של תחנת הכח מוגן באופן ייחודי באמצעות מערכת מיגון קבוצתי של תעשיות בית-אל. במקרים של אזעקה, שמקורה באתר סילוק הפסולת ברמת חובב כמו גם בעת אירוע מלחמתי, מופעלת המערכת באופן מיידי ובכך מתאפשרת המשכיות העבודה של צוות הבקרה באתר חיוני זה.

מחירון / הרשמה

  • שם מלא
  • רישום חד פעמי לקבלת גישה למחירון החברה
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.

כניסה

רישום ראשוני

תווי התקן / אישורים

Certificationsהמערכות עומדת בכל דרישות התקן הישראלי ודרישות פקע”ר וכן תקנים בין לאומיים

מחשבון תיבת-נֹח

Machschevon-TivatNoah