24 באפריל 2013

בית החולים החדשני מוגן באמצעות מערכת אוורור וסינון אוויר הן במחלקות החירום של טיפול נמרץ וניתוחים והן במחלקות האשפוז בקומות השונות.

מחירון / הרשמה

  • שם מלא
  • רישום חד פעמי לקבלת גישה למחירון החברה
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.

כניסה

רישום ראשוני

תווי התקן / אישורים

Certificationsהמערכות עומדת בכל דרישות התקן הישראלי ודרישות פקע”ר וכן תקנים בין לאומיים

מחשבון תיבת-נֹח

Machschevon-TivatNoah